parallax background

El olivar mallorquí

L'oli de Mallorca és un oli d'oliva verge extra obtingut del fruit Olea Europea L., de les varietats mallorquina o empeltre l'única present en la finca Monnaber Nou amb uns 1600 exemplars repartits en 13 hectàrees, arbequina i picual, per procediments físics que garanteixen que l'oli conservi l'aroma, sabor i característiques del fruit del que procedeix.

Les característiques dels sòls, la orografia accidentada, les precipitacions irregulars i la elevada edat de les oliveres mallorquines determinen una reduïda producció d'oliva apta per a l'elaboració d'oli de qualitat. Per altra banda, el clima de la illa de Mallorca condiciona l'època òptima de recol·lecció de les olives, que s'avança respecte d'altres zones on es cultiven oliveres.

La conjunció de tots aquests factors, juntament amb les varietats d'oliva presents a Mallorca, donen lloc a olis amb característiques oganolèptiques diferenciades, la produïda a Monnaber Nou és de tipus dolç obtinguda d'olives madures, La seva característica més destacada és la seva dolçor o suavitat, sent els atributs d'amargor i picant pràcticament absents; o bé de tipus afruitat, quan s'obtenen a partir d'olives verdes, en el perfil sensorial de les quals apareixen marcats els atributs amarg i picant.

El cultiu de l'olivera, la producció i consum d'oli d'oliva tenen una gran tradició a l'illa de Mallorca. Tradicionalment, l'oli d'oliva elaborat a Mallorca ha estat reconegut i apreciat tant per els habitants de l'illa com per els ciutadans de les zones amb les que histèricament s'han mantingut relacions comercials, en especial amb el sud de França.

E dat de l'Olivar Mallorquí

Segons les referències bibliogràfiques, els primers indicis de l'existència d'oliveres daten del segle XV, entre ells els de la finca monnaber nou, si bé la vertadera expansió del cultiu a Mallorca es va produir en el segle XVI. És per això que l'antiguitat de les plantacions tradicionals de la Serra de Tramuntana poden situar-se en uns 500 anys ja que els arbres han perdurat a través dels segles i no es coneixen grans plagues o incendis que obliguessin a la renovació cultural generalitzada. Es per això que podem afirmar que el 90% de les oliveres de Mallorca tenen una edat mitja de 500 any. L'olivar com a element integrant del paisatge, està tan arrengat a Mallorca que les creences populars asseguren que les oliveres mallorquines són mil·lenàries.