parallax background

Sistema d'el.laboració de l'oli verge extra


S istema de el.laboració tradicional a Monnaber Nou.

Les olives es disposen en el soler del molí, on es trituren per acció d'uns rulls de forma troncocònica, moguts per un motor. La duració de la trituració varia en funció de la quantitat d'oliva que composa la partida, no superant en cap dels casos els 6 minuts.

La massa que s'obté es col·loca entre els esportins, que es disposen uns sobre els altres, i es premsen.

A la premsa mitjançant l'aplicació d'una forta pressió, s'obté un líquid format per la mescla d'oli i aigua. El líquid es deixa reposar, separant-se en dues capes: la superior i la inferior d'aigua i la inferior d'aigua de la pròpia oliva.