parallax background

Cultiu de l'olivera i simbiosi amb el ramat ovi

Cultiu en terrasses

Les plantacions d’oliveres de la Serra de Tramuntana són molt irregulars, en les pendents, formant les terrasses típiques d’aquesta zona de Mallorca; per el general no existeixen marcs de plantació, variant entre els 80 i 160 peus/ha.

La dificultat d’accés a les plantacions d’olivera de muntanya condiciona les tècniques de cultiu que poden utilitzar-se en les explotacions. La productivitat és menor que en les oliveres de planura, ja que el tractament de plagues, l’aportació de material nutritiu a l’arbre, la recol·lecció, etc. Es fa més dificultós en zones abruptes.

El caràcter poc accessible pràcticament impossible de mecanitzar d’aquestes explotacions fa que tradicionalment les olives es cullin quan es troben en punt de maduració major que les olives cultivades en les zones de planura. Aquest fet dóna lloc a un oli de característiques identificades en l’oli de Monnaber Nou, com de tipus dolç, suau i amb absència d¡atributs amargs i picants.

Simbiosi de l'olivar amb el ramat ovi

Simultaniejar el cultiu d’oliveres amb el ramat oví és una pràctica molt comú a Mallorca. Tradicionalment les explotacions agrícoles s’han complementat amb la presència del ramat oví, posat que es tracta d’un animal molt ben adaptat al clima i a les condicions que ofereixen dites explotacions i que proporciona avantatges en el cultiu de l’oliva. El ramat oví té una doble funció d’eliminació de males herbes i aportació d’abono orgànic, proporcionant un equilibri nutritiu a l’arbre.

La integració de les explotacions olivareres amb el ramat oví suposa a més beneficis de caràcter ambiental i de preservació de l’ecosistema propi de Mallorca, ja que permet minimitzar l’ús de productes fitosanitaris i abonos, evitant la contaminació del medi, especialment de les aigües subterrànies. Des del punto de vista econòmic i social, la conjugació de l’agricultura i la ganaderia en una mateixa explotació suposa una major estabilitat i rendibilitat de l’explotació, afavorint així el manteniment d’aquest tipus d’activitat econòmica al llarg del temps.